Adatvédelmi nyilatkozat

szereplő személyes adatok

Az Epson Szolgáltatási nyilvántartásában

1.0-ás verzió 17/05/2018

A jelen nyilatkozat tájékoztatást nyújt az Epson Szolgáltatási nyilvántartásában és a kapcsolódó rendszerekben tárolt személyes adatairól:

Az Epson nyilvántartásában a következők szerepelnek (valamint fognak szerepelni a jövőben)

 • Az Ön által az Epson részére, az ügyfélkapcsolati központon vagy valamely szolgáltatón keresztül, a weboldalakon vagy más módon megadni kívánt információk.
 • Az Epson vagy vállalkozói által, az Önnel folytatott együttműködéssel kapcsolatban rögzített információk.

Önnek nem kell semmiféle személyes információt megadni az Epson részére, azonban az Epson és leányvállalatai által nyújtott szolgáltatási szintet befolyásolja az Ön által megadott információk köre. Nyilvántartási feljegyzés kizárólag abban az esetben készül Önről, ha kérést, kérdést vagy megjegyzést terjeszt be, illetve terjesztenek be az Ön nevében az Epson termékeire vonatkozóan.

Az „Epson” (az információk „adatkezelője”):

Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)

Azie Building, Atlas Arena,

Hoogoorddreef 5,

1101BA Amsterdam Zuid,

The Netherlands

E-mail:ServicePrivacy@epson.eu

Az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának célja

(Az „adatkezelés” azt a tevékenységet jelenti, amelyet az Epson végez az Önre vonatkozó információkkal, ideértve azok begyűjtését, megőrzését, felhasználását és felfedését.)

Az Epson azzal a céllal dolgozza fel az Ön személyes adatait, hogy szolgáltatásokat nyújthasson az Ön részére.

Idesorolhatók az alábbi esetek:

 • az Ön azonosítása, amikor kapcsolatba lép velünk
 • a kérésekben foglaltak és az azokra adott válaszok rögzítése
 • a szolgáltatások teljesítése
 • az Ön preferenciáinak tárolása, hogy Ön időt takaríthasson meg, amikor keresést folytat weboldalunkon
 • az Önnel folytatott telefonos és írásbeli kommunikáció figyelemmel kísérése és rögzítése minőségbiztosítási és megfelelőségi célból, valamint bármely panasz és kérdés kezelése céljából
 • megismerni, hogy az Epson weboldal melyik része, továbbá mely termékek és szolgáltatások érdekelhetik Önt
 • az Epson weboldala használatának, a szolgáltatásoknak és a termékeknek a megismerése

Ennek jogalapja, hogy a szolgáltatások nyújtása az Epson, valamint az Epson vállalatcsoport tagjai esetében jogos érdeknek minősül.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az Epson által előírtakon túlmenően ad meg információkat, ebben az esetben az adatkezelés alapja az Ön jóváhagyása, amely önkéntes adatszolgáltatásán alapszik. Ön bármikor jogosult ezen jóváhagyást visszavonni. Ezt megteheti az Epsonnak írt levélben, amelyet a fent jelzett címre kell elküldenie, vagy [https://www.epson.eu].

Az adatkezelési tevékenység részeként, az Epson - az Önről tárolt adatok alapján - automatizált profilalkotást és döntéshozatalt végez annak érdekében, hogy az Ön számára nyújtott információkat még inkább az Ön érdeklődéséhez igazíthassa.

Amennyiben az Epson a jövőben bármikor az egyéb célokból kívánja az Ön adatait feldolgozni, elsőként tájékoztatja Önt a szóban forgó egyéb célról.

Amennyiben ehhez hozzájárulását adta, az Epson az Ön személyes adatait az Ön számára (általában e-mailben) biztosított elektronikus, és egyéb marketing kommunikációs célokra is felhasználja, amely az alábbiakat foglalhatja magában:

 • felmérések elvégzése, valamint az Ön véleményének megismerése termékeinket és szolgáltatásainkat illetően
 • értesítés küldése az Önt érdekelhető termékekről és ajánlatokról
 • értesítés küldése a promóciókról, azaz ingyenes ajándékokról, versenyekről és nyereménysorsolásokról.
 • marketingelemzés és ügyfelekre vonatkozó profilalkotás

Ezek jogalapját az Ön által adott külön hozzájárulás képezi. Ön bármikor visszavonhatja az ezen kiegészítő célra vonatkozóan adott hozzájárulását (függetlenül az Ön tiltakozáshoz való jogától, amelyet az Epson - fentiekben ismertetett - általános adatkezelési tevékenységével szemben érvényesíthet) amennyiben írásban az Epsonhoz fordul a fent közölt címen, vagy [https://www.epson.eu] illetve ha felhívja szolgáltatási forródrótunkat, amelynek telefonszáma itt található [https://www.epson.eu]

Az Epson harmadik feleket alkalmaz a nevében történő bizonyos adatkezelési feladatok elvégzésére. Az Ön személyes adatait teljes egészében vagy részben felfedhetjük ezen szolgáltatók előtt, ezen vállalatok azonban kizárólag arra a célra használhatja fel az így felfedett adatokat, amelyekkel kapcsolatban az Epson megőrizte azokat, továbbá az Epson utasításainak megfelelően. A harmadik fél adatkezelőkön túlmenően, az Epson szintén felfedheti az Ön személyes adatainak teljes egészét vagy azok egy részét a következőkkel:

 • Bankokkal, vagy az Ön által teljesített kifizetések kezelésében részt vevő más felekkel
 • Azon szervezetek, akiktől elvárja, hogy garancián kívüli szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek
 • Azon viszonteladók, akiktől elvárja, hogy segítséget nyújtsanak a termékek átvételében vagy megtekintésében

„Érintettként” Ön jogszabályban előírt jogokkal rendelkezik ahhoz, hogy kérelmezze az Epsontól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, illetve kezelésüknek korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; továbbá az adathordozhatósághoz való joggal, és a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával is rendelkezik.

Az Epson európai Adatvédelmi felelőséhez levélben az alábbi címen lehet fordulni: „The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, The Netherlands, vagy e-mailben: EDPO@epson.eu

Amennyiben Ön, illetve az Ön birtokában lévő termék, az EU-n kívül helyezkedik el, az Epson egyes személyes adatait az EU-n kívüli országokba továbbítja, az érintett földrajzi régióban működő Epson munkatársakhoz, valamint az adott területen tevékenységet végző szerződéses vállalkozókhoz, akik az Epson nevében szolgáltatást nyújtanak. Ezen adatokra a jogszabályban előírt védelem vonatkozik.

Ezen nyilatkozat kizárólag az Epson Szolgáltatási nyilvántartására vonatkozóan tartalmaz információkat. Amennyiben az Epson más nyilvántartásokban végez Önre vonatkozó adatkezelést, erről külön értesítést fog kapni.

Az EU Általános adatvédelmi rendelete 13. cikkével összhangban