Adatvédelmi tájékoztató nyilatkozat marketingtevékenységekhez és az Epson online áruházhoz*

Utolsó frissítés: 2023. május

Az Epson számára fontos az Ön adatainak védelme, ezért a jelen nyilatkozat útján tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy Önről, mint ügyfélről, milyen személyes adatokat tárolnak az Epson marketing adatbázisában, az Epson online áruház adatbázisában és az Epson főoldalhoz kapcsolódó rendszerekben.

(Az Epson főoldalainak használatához nem szükséges regisztrálnia vagy bármilyen személyes adatot megadnia. Ha regisztrálni szeretne az Epsonnál, akkor csak az e-mail-címét kell megadnia (plusz nyilatkoznia kell, hogy elmúlt 16 éves). A regisztráció minden egyéb adatmezőjének kitöltése opcionális.)

Milyen személyes adatokat gyűjt és tárol az Epson?
(Személyes adatnak minősül bármely információ, amely azonosított vagy azonosítható élő személyre vonatkozik)

Az Epson olyan személyes adatokat tárol (és fog tárolni a jövőben), amelyeket Ön saját maga ad meg az Epson számára, beleértve az Epson weboldal(ak)on való regisztrációja során megadott adatokat, és az Epson Önnel folytatott interakcióival kapcsolatos adatokat. Idetartoznak a sütik segítségével, és más hasonló eszközökön keresztül gyűjtött személyes adatok is.

Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:

 • Személyazonosító és kapcsolattartási adatok: keresztnév, vezetéknév, postacím, telefonszám, e-mail-cím és fizetési mód.

 • Vásárlási adatok: az Epson saját rendszereiből gyűjtött, a vállalat webhelyein működtetett, online áruházi oldalain Ön által eszközölt vásárlásokra (ideértve a folyamatban lévő vásárlásokat is) vonatkozó információk.

 • Marketing- és kommunikációs adatok: az Ön preferenciái a tőlünk és harmadik feleinktől származó marketinganyagok fogadására vonatkozóan, valamint a kommunikációs csatornákra vonatkozó preferenciái.

 • Műszaki adatok: internetprotokoll (IP) címe, az Ön bejelentkezési adatai, böngészőjének típusa és verziója, az időzóna beállítása és helye, a böngésző beépülő moduljainak típusai és verziói, az operációs rendszer és a platform, valamint a jelen weboldal eléréséhez használt eszközökön lévő egyéb technológiák.

 • Használati adatok: a weboldalunk Ön általi használatának módjára vonatkozó információk.

Az adatkezelő
Az Ön személyes adatainak adatkezelője az Epson Europe B.V.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA, Amszterdam, Hollandia.

Milyen célból kezeli az Epson az Ön személyes adatait?
(Az „adatkezelés” az Epson és/vagy leányvállalatai által, az Ön személyes adataival kapcsolatban végzett tevékenységeket jelenti)

A) Marketingtevékenységek céljából

Az Epson - elsődleges célként - a termékeihez fűződő marketing tevékenységek elvégzése érdekében kezeli az Ön, mint ügyfél, személyes adatait, ideértve az Ön számára (általában e-mailben, telefonon, SMS-ben, push üzenetekben) küldött közvetlen üzletszerzési célú marketingkommunikációt, amely a következőket foglalja magában:

 • az Ön azonosítása, amikor kapcsolatba lép velünk

 • az Ön preferenciáinak figyelemmel kísérése, hogy Ön időt takaríthasson meg, amikor keresést folytat weboldalunkon

 • az Ön kéréseinek feldolgozása, hogy részt vehessen a marketing promóciókban

 • az Önnel folytatott telefonos és írásbeli kommunikáció figyelemmel kísérése és rögzítése minőségbiztosítási és megfelelőségi célból, valamint az Ön panaszainak és kérdéseinek kezelése céljából

 • annak megismerése, hogy az Epson weboldal melyik része, továbbá mely termékek és szolgáltatások érdekelhetik Önt a legjobban.

B) Az Epson online áruházzal kapcsolatos célokra

Az Epson - elsődleges célként - az Önnel az Epson online áruház weboldalán keresztül végrehajtott tranzakciók teljesítése és rögzítése érdekében kezeli az Ön személyes adatait (ideértve a folyamatban lévő tranzakciókat is). A másodlagos cél a következőket foglalja magában:

 • Az Ön bejelentkezési adatainak, preferenciáinak és érdeklődési körének tárolása, hogy ezáltal Ön időt takaríthasson meg a weboldal további felhasználása során, továbbá, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy megismerjük, az Epson weboldal mely része, valamint mely termékek és szolgáltatások érdeklik Önt a leginkább, majd ennek megfelelően alakítjuk ki ajánlatainkat.

 • Az Epson weboldalának Ön és más személyek által történő használatának elemzése

 • Az Önnel folytatott telefonos és írásbeli kommunikáció figyelemmel kísérése és rögzítése minőségbiztosítási és megfelelőségi célból, valamint az ezen kommunikációs folyamat során felvetett problémák kezelése céljából.

A személyes adatok tárolásának jogalapja

A) Marketingtevékenységekkel kapcsolatos jogos érdekek

Ennek jogalapja, hogy a marketing tevékenységek végzése az Epson, valamint az Epson vállalatcsoport tagjai esetében jogos érdeknek minősül.

B) Szerződés teljesítése az Epson online áruházon belül

Ezen elsődleges cél jogalapját az Önnel kötött szerződés teljesítésének szükségessége képezi. A másodlagos cél alapja, hogy az Epson, illetve az Epson vállalatcsoport tagjai esetében jogos érdeknek minősül a piacok és az ügyfelek megismerése.

C) Az Ön által, más esetekben adott konkrét hozzájárulás

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az Epson által előírtakon túlmenően ad meg információkat, ebben az esetben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, amely önkéntes adatszolgáltatásán alapszik. Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást visszavonni. Ezt úgy teheti meg, hogy ír az Epsonnak a fent megjelölt címre, vagy a ContactUsAboutYourData hivatkozáson keresztül.

Az adatkezelési tevékenység részeként, az Epson - az Önről tárolt adatok alapján - automatizált profilalkotást és döntéshozatalt végez annak érdekében, hogy az Ön számára nyújtott információkat még inkább az Ön érdeklődéséhez igazíthassa.

Amennyiben az Epson a jövőben bármikor az egyéb célokból kívánja az Ön adatait kezelni, elsőként tájékoztatja Önt a szóban forgó egyéb célról.

Amennyiben ehhez hozzájárulását adta, az Epson az Ön személyes adatait arra is felhasználja, hogy (általában e-mailben, telefonon, SMS-ben, push üzenetben) elektronikus marketingkommunikációt küldjön az Ön számára, amely például az alábbiakat foglalhatja magában:

 • felmérések elvégzése, valamint az Ön véleményének megismerése termékeinket és szolgáltatásainkat illetően

 • értesítés küldése az Önt érdekelhető termékekről és ajánlatokról

 • értesítés küldése a promóciókról, azaz ingyenes ajándékokról, versenyekről és nyereménysorsolásokról.

 • marketingelemzés és ügyfelekre vonatkozó profilalkotás

 • meghívás eseményekre

Ezenkívül az Epson olyan hirdetési partnerek (pl. Google) által kínált eszközöket is használ, amelyek felismerhetik az Ön eszközeit, és hirdetéseket jeleníthetnek meg Önnek. Az adatok közé tartozhat az Ön eszközazonosítója, az IP-címe és az Ön által használt böngésző adatai, az operációs rendszere vagy más azonosítója, titkosított formában. Az adatokat a szolgáltatók kivonatolt vagy személyazonosításra alkalmatlan formában is feldolgozhatják.

Ennek jogalapját az Ön által adott konkrét hozzájárulás képezi. Ön bármikor visszavonhatja az ezen további célra vonatkozóan adott hozzájárulását (függetlenül az Ön tiltakozáshoz való jogától, amelyet az Epson által a fentiekben ismertetett általános célokra történő adatkezeléssel szemben érvényesíthet), ha ír az Epsonnak a fent megjelölt címre, vagy a ContactUsAboutYourData hivatkozáson keresztül.

Mennyi ideig őrzi meg az Epson az adataimat marketingtevékenységek céljából?

Az Epson az Ön részéről történt utolsó kapcsolatfelvételt követően 2 évig őrzi meg a személyes adatait. Ezt követően, bizonyos információkat továbbra is megőrizhetünk, azonban kizárólag anonimizált formában, illetve az archivált nyilvántartások részeként.

A személyes adatokat hosszabb ideig is megőrizhetjük, ha jogszabály vagy előírás hosszabb megőrzési időt ír elő, valamint az Epson törvényes jogainak előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából.

A) Az Epson online áruházzal kapcsolatos célokra

Az Epson 10 évig őrzi meg az Ön személyes adatait. Ezt követően, bizonyos információkat továbbra is megőrizhetünk, azonban kizárólag anonimizált formában, illetve az archivált nyilvántartások részeként.

A személyes adatokat hosszabb ideig is megőrizhetjük, ha a jogszabály, vagy valamely előírás hosszabb megőrzési időt ír elő, valamint az Epson törvényes jogainak előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából.

Milyen személyes adatokat oszt meg az Epson harmadik felekkel, és milyen adatokat továbbít az EGT-n kívülre?

Az Epson harmadik feleket alkalmaz a nevében történő bizonyos adatkezelési feladatok elvégzésére. Az Ön személyes adatainak egy részét vagy egészét közölhetjük velük, amelyek azonban kizárólag azokra a célokra használhatják a közölt adatokat, amelyek érdekében az Epson tárolja azokat, az Epson utasításainak megfelelően.

Egyes külső harmadik felek, akikkel együttműködünk, az EGT-n kívül találhatók, így az Ön személyes adatainak kezelése az EGT-n kívülre történő adattovábbítást is magában fogja foglalni.

Az Epson megosztja az Ön személyes adatait az Epson vállalataival. Ennek keretében, személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbítjuk.

Ha Ön az EGT területén kívüli országban tartózkodik, akkor személyes adatait az adott országba is továbbítjuk.

Amennyiben az Epson az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítja, az Epson hasonló szintű védelemről gondoskodik, a következő biztosítékok legalább egyikének alkalmazásával:

 • Az Epson az Ön személyes adatait csak azokba az országokba továbbítja, amelyek az Európai Bizottság véleménye szerint megfelelő szintű védelmet nyújtanak.

 • Amennyiben az Epson az Ön személyes adatait az Epson vállalatokon belül osztja meg, vagy bizonyos harmadik feleket vesz igénybe, az Epson az Európai Bizottság által jóváhagyott, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó modellszerződéseket használ, amelyek a személyes adatok számára ugyanolyan szintű védelmet nyújtanak, mint Európában.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további tájékoztatást szeretne kapni személyes adatainak az EGT területén kívülre történő továbbítása során általunk alkalmazott konkrét mechanizmusról.

Adatbiztonság

Az Epson biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön adatainak védelme érdekében, és megakadályozza az Ön személyes adatainak véletlen elvesztését, felhasználását vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát. Ezenkívül, az Epson az érintett alkalmazottjai, megbízottjai, vállalkozói és más harmadik felek számára a „szükséges ismeret” elve alapján biztosít hozzáférést. Ezen személyek az Ön személyes adatait csak az utasításaink szerint fogják kezelni, és rájuk titoktartási kötelezettség vonatkozik.

Az Epson megfelelő eljárásokkal rendelkezik bármely feltételezett adatvédelmi incidens esetére, és értesíteni fogja Önt és az illetékes hatóságokat az incidensről, ha erre jogszabály kötelezi.

Kapcsolatfelvétel az Epson adatvédelmi tisztviselőjével
Az információkért felelős adatkezelő, és annak európai adatvédelmi tisztviselője levélben a következő címen érhető el:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amszterdam Zuid,
Hollandia

vagy e-mailben: edpo@epson.eu

Az Epson megkeresése az Ön jogainak gyakorlása érdekében

„Érintettként” Ön jogszabályban előírt jogokkal rendelkezik ahhoz, hogy kérelmezze az Epsontól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, illetve kezelésüknek korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; továbbá az adathordozhatósághoz való joggal, és a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával is rendelkezik.

Kérjük, adja meg az Epsonnak a személyes adatait ezen az űrlapon, hogy ellenőrizhessük személyazonosságát. Bizonyos esetekben, további személyazonosító okmányokat kérhetünk Öntől, például útlevelét vagy vezetői engedélyét.

Ön bármikor gyakorolhatja törvényes jogait, ha ír nekünk a fenti elérhetőségeken, vagy a ContactUsAboutYourData hivatkozáson keresztül.

*Felhívjuk figyelmét, hogy az Epson online áruház nem minden országban érhető el.