Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok, amelyeket az Epson promóciós célokból tárol

1.0 kiadás    17/05/2018 2. Draft

A jelen nyilatkozat tájékoztatást nyújt az Epson által promóciós célokból tárolt személyes adatairól.

Az Epson az alábbiakat tárolja (és fogja tárolni a jövőben):

Az „Epson” (az információk „adatkezelője”):

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.
E-mail: privacy@epson.eu

Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének célja

(Az „adatkezelés” azt a tevékenységet jelenti, amelyet az Epson végez az Önre vonatkozó adatokkal, ideértve azok gyűjtését, megőrzését, használatát és közlését.)

Az egyetlen cél, amely érdekében az Epson az Ön személyes adatait kezeli, az a promóció adminisztrációja

Ezen cél jogalapja az, hogy ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Epson az Ön személyes adatait 3 hónapig tárolja, miután a promóció adminisztrációja befejeződött. Ezt követően ezek törlésre kerülnek, kivéve, ha jogi kötelezettség írja elő azok megtartását banki vagy adózási nyilvántartások miatt. Ezt követően, bizonyos információkat továbbra is megőrizhetünk, azonban kizárólag anonimizált formában, illetve az archivált nyilvántartások részeként.

Az Epson harmadik feleket alkalmaz a nevében történő bizonyos adatkezelési feladatok elvégzésére. Az Ön személyes adatainak egy részét vagy egészét közölhetjük velük, amelyek azonban kizárólag azokra a célokra használhatják a közölt adatokat, amelyek érdekében az Epson tárolja azokat, az Epson utasításainak megfelelően. A harmadik fél adatkezelőkön túlmenően, az Epson szintén közölheti az Ön személyes adatainak egy részét vagy egészét:

„Érintettként” Ön jogszabályban előírt jogokkal rendelkezik ahhoz, hogy kérelmezze az Epsontól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, illetve kezelésüknek korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; továbbá az adathordozhatósághoz való joggal, és a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával is rendelkezik.

Az Epson európai adatvédelmi tisztviselőjéhez levélben az alábbi címen lehet fordulni: „The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, The Netherlands, vagy e-mailben: EDPO@epson.eu

Amennyiben Ön az EU-n kívül rendelkezik illetőséggel, az Epson egyes személyes adatait az EU-n kívülre továbbítja, az érintett földrajzi régióban működő Epson munkatársakhoz, valamint az adott területen tevékenységet végző szerződéses vállalkozókhoz, akik az Epson nevében szolgáltatást nyújtanak. Ezen továbbításra a jogszabályban előírt védelem vonatkozik.

Ezen nyilatkozat kizárólag az Epson promóciós adatbázisára vonatkozóan tartalmaz információkat. Amennyiben az Epson más nyilvántartásokban végez Önre vonatkozó adatkezelést, erről külön értesítést fog kapni.

Az EU Általános adatvédelmi rendelete 13. cikkével összhangban

1 . A sütik adatfájlok, amelyeket valamely eszközön elhelyeznek, amikor azzal belépnek egy adott weboldalra. Ezen sütik számos célra felhasználhatók, ideértve a felhasználók beállításainak és a Szolgáltatás használata során megtekintett weblapok nyomon követését. Böngészője beállításainak segítségével, Ön letilthatja a sütik használatát. Az Epson weboldalak egyes funkciói azonban esetlegesen nem működhetnek megfelelően, illetve lelassulhatnak, ha Ön letiltja a sütik alkalmazását. Továbbá, kérjük, ne feledje, hogy amennyiben letiltja a sütiket, a sütikkel összefüggő egyes hirdetési beállítások esetlegesen nem lesznek elérhetők.

Továbbá, a Google Inc. Google Analytics alkalmazását használjuk, hogy gyűjtsük és elemezzük a használatra vonatkozó előzményeket, stb. A Google Analytics első féltől származó sütiket használ az Ön hozzáférésére vonatkozó információk rögzítésére. A Google Analytics szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi szabályzat megtekintéséhez, kérjük, olvassa el a Google Inc. adatvédelmi szabályzatát: http://www.google.com/policies/privacy/