Social Media nyereményjáték szabályzat

Fogalmak

“A Promóció Szervezője": Epson Europe B.V. ( (továbbiakban Epson), melynek székhelye Amszterdamban, Hollandiában található. Levelezési cím: 1092 Budapest, Köztelek utca 6. Magyarország
"A Promócióban Résztvevők": A promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a promóció ideje alatt magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.

Részvételi/Nevezési feltételek

 1. A részvételhez/nevezéshez nincs kötve vásárlási kötelezettség, azonban internet-hozzáférés és egy érvényes Social media fiók szükséges.

 2. A promóció minden 18. életévét betöltött magyarországi lakos számára elérhető.

 3. A promócióban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, a Szervező anyavállalata, annak leányvállalatai, azokhoz tartozó cégek vagy egyéb olyan felek, akik bármilyen módon érintettek a promóció fejlesztésében, létrehozásában vagy terjesztésében; valamint a szervezők és munkavállalók közeli hozzátartozói (házastárs, szülők, testvérek, gyermekek) és családtagjai.

 4. A harmadik félen vagy ügynökségen keresztül történő részvétel/nevezés érvénytelennek számít.

A Promóció

 1. A versenyre nevezők díjban részesülhetnek.

 2. A nyertest a promócióra történő jelentkezéskor megadott Social media fiókján értesítik, a nyertes kiválasztásától számított 24 órán belül. A nyertesnek a kiértesítéstől számított 14 napon belül van lehetősége jelentkezni a díjért. Ha a nyereményért ezen megadott időn belül nem jelentkeznek, akkor az elévül és a Szervező fenntartja a jogot, hogy az át nem vett díjat a jelen Feltételek szerint kiválasztott pótnyertesnek ajánlja fel.

 3. A nyeremények kézbesítésé a sorsolást követő 28 napon belül történik.

 4. A Szervező nem vállal felelősséget olyan jelentkezésekért, amelyek megrongálódnak vagy bármilyen okból kifolyólag nem jutnak el a Szervezőhöz az előre megadott dátumig és időpontig. A jelentkezés elküldésének igazolása nem tekinthető a beérkezés igazolásának.

 5. A nyeremények nem ruházhatóak át és nem válthatóak készpénzre sem.

 6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az összes jelentkezőt és a saját belátása szerint kizárjon minden olyan jelentkezőt, aki nem felel meg a jogosultsági követelményeknek.

 7. A díjak a készlet erejéig elérhetőek. Az előre nem látható körülmények esetén a Szervező fenntartja a jogot (a) az eredeti nyereménnyel teljesen egyenértékű vagy annál nagyobb értékű cseréjére és (b) kivételes esetekben módosíthatja vagy lezárhatja a promóciót előzetes értesítés nélkül. Erről a továbbiakban levelezést nem folytatunk.

 8. A nevezések nem tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek sértik mások jogait, beleértve, de nem kizárólagosan a magánélethez, a nyilvánossághoz vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, vagy amelyek szerzői jogok megsértését jelentik;

 9. A nevezések nem tartalmazhatnak márkaneveket vagy védjegyeket, kivéve a Szervező védjegyeit;

 10. A nevezések nem tartalmazhatnak nem megfelelő, illetlen, obszcén, erőszakos, gyűlöletkeltő, kínzó, gyalázkodó, rágalmazó vagy becsületsértő anyagokat;

 11. A nevezések nem tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek támogatják a fanatizmust, a rasszizmust, a gyűlöletet vagy a csoportok vagy egyének elleni sértést, vagy hozzájárulnak a faji, nemi, vallási, nemzetiségi, fogyatékossági, szexuális irányultságú vagy életkoron alapuló megkülönböztetéshez;

 12. A nevezések nem tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek jogellenesek, sértik vagy ellentétesek bármely olyan törvénnyel vagy szabállyal, amelyek a nevezéskor létrejöttek.

Kötelezettségek/Felelősségek

 1. A nevező feleknek semmiféle jogi követelésük nem lehet a Szervezők ellen a nevezésükkel kapcsolatban, csak akkor, hogy ha a nevezésük bármely személynek a személyes vagy tulajdonbeli jogát sérti.

 2. Minden egyes nevező megerősíti azt, hogy bármely személy, aki a nevezésben szerepel, egyúttal engedélyt adott arra, hogy megjelenjen a neve és/vagy Socail media azonosítója, bármilyen Epson social media csatornán és platformon.

 3. A Promóció szervezője a résztvevők által benyújtott adatokat csak a promóció lebonyolítása céljából használja fel, ezzel eltérő rendelkezés esetén külön tájékoztatja a promócióban résztvevőket. A promócióban való részvétellel minden résztvevő elfogadja, hogy a szervező a személyes adatait felhasználja a promóció lebonyolításának céljából, ideértve nevük és / vagy a megfelelő közösségi média azonosítóját résztvevőkkel, ha díjat nyernek, és minden egyéb cél, amelyhez a résztvevő hozzájárult. A nyertesek nevét közzé tehetjük az Epson weboldalán és a közösségi média csatornáin, miután minden nyertessel kapcsolatba léptünk és értesítettük őket. Minden nyertest a közösségi média felületén értesítünk, azon az azonosítón, amellyel a promócióban résztvettek. További információért arról, hogy az Epson hogyan kezeli az Ön személyes adatait, olvassa el az Epson adatvédelmi nyilatkozatunkban.

 4. Amennyiben a díj adóköteles, az adózás a fogadó felet terheli.

 5. Ezt a promóciót az adott Social media felület semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy adminisztrálja. A nevező elismeri, hogy bármilyen és minden információ amit benyújt, azt a Szervezőhöz adja be és nem az az adott Social media felülethez, valamint beleegyezik abba, hogy az adott Social media felület nem vonható felelősségre semmilyen módon a promócióval kapcsolatban. A nevező beleegyezik abba, hogy az adott Social media felületet semmilyen jogi kötelezettség nem terheli.

 6. A nyertesek beleegyeznek abba, hogy részt vesznek a promóció utáni nyilvános megjelenésben, valamint a nevük nyilvános felhasználásában.

 7. Ezeket a feltételeket a Magyarország törvényei szerint szabályozzák.

 8. Az Epsonnak megmarad az a joga, hogy törölje vagy felfügessze a versenyt és ezeket a feltételeket minden előzetes bejelentés nélkül katasztrófa, háború, polgári, vagy hadi zavargások, természeti csapások vagy a hatályos törvény vagy szabályzat tényleges vagy előre látható megszegése esetén, vagy bármilyen olyan eseménykor, amely az Epson ellenőrzésén kívül áll. Az Epson a verseny bármely egyéb változásáról a lehető leghamarabb értesíti a jelentkezőket az adott Social media felületen keresztül.

 9. A promóción való részvétellel a résztvevők beleegyeznek abba, hogy kötelező érvényűnek tartják ezeket a Feltételeket.

A Promóció Szervezője az Epson Europe B.V. (továbbiakban Epson), melynek székhelye Amszterdamban, Hollandiában található. Levelezési cím: 1092 Budapest, Köztelek utca 6. Magyarország