VÁLLALATI KÉPALKOTÁS: BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK

PROSPEKTUS LETÖLTÉSE

Epson és a biztonság

Az Epsonnál pontosan tudjuk, hogy a biztonság minden vállalkozás számára elsődleges – fontos, hogy meggyőződjenek arról, hogy az adatok biztonságban vannak és minden előírásnak megfelelnek. A kockázati tényezők megértése kulcsfontosságú – emellett fontos, hogy tudja: termékeinkben számos biztonsági funkciót és megoldást is alkalmazunk, hogy Ön biztonságban tudhassa vállalkozását.

Mik a biztonsági kockázatok?

A vállalatok könnyedén figyelmen kívül hagyhatják a szükséges információbiztonsági intézkedéseket a hálózati eszközök, például a többfunkciós nyomtatók (MFP) és a szkennerek tekintetében, pedig ezek esetében ugyanolyan biztonsági hiányosságok léphetnek fel, mint bármely más csatlakoztatott vagy hálózatba kapcsolt eszközzel kapcsolatban.

A kockázatok két fő sebezhetőségi pont segítségével adhatók meg; ezek a vállalat hálózatának belépési pontja és a személyes adatok tárolási helye.

Adatvesztés nyomtatási és szkennelési szempontból

A Quocirca 200 vállalatnál több mint 1000 alkalmazott bevonásával végzett felmérést, amelyben a következő kérdést tették fel: „Mennyire aggódnak szervezetüknél az alábbi, nyomtatási biztonsággal kapcsolatos veszélyek miatt?” Az összes ágazat átlagát tekintve a rangsorban előkelő helyen szerepelt az informatikai hálózathoz való hozzáférés egy nem biztonságos nyomtatón keresztül, valamint a nyomtatók, szkennerek és fénymásolók használatakor az ellenőrzési nyomvonal hiánya mint aggodalomra okot adó tényező.

A következő kérdést is feltették az alkalmazottaknak: „milyen jellegű adatvesztés történhet nyomtatás során?” A megkérdezettek leginkább azt találták aggasztónak, ha nyomtatás közben egy nyomtatási feladat bent ragad a nyomtatási sorban vagy a hálózatban, ezután szorosan következett a nyomtató merevlemezének ellopása vagy visszakeresése, valamint a kimeneti tálcában maradt, nem kért nyomtatási feladatokból eredő adatszivárgás. (Quocirca, Nyomtatási biztonság: követelmény a dolgok internete (IoT) korában, 2017)

A Quocirca felmérése rámutat, hogy számos sebezhető pont létezik, amellyel a vállalatok tisztában vannak, és amelyet aggasztónak találnak. Amiről röviden szót ejtünk, az a különböző sebezhető pontok kezelése és értelmezése hardverek és szoftverek használatakor.

Mi a GDPR, és mi a jelentősége az eszközbiztonság tekintetében?

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) a 95/46/EK adatvédelmi irányelv helyébe lép, és a helyi törvényeket is felváltja. Célja az Európán belüli egységes adatvédelmi jogszabályok megteremtése minden európai uniós polgár adatai védelemének biztosítása és megerősítése érdekében, valamint az, hogy átformálja az adatvédelem szervezeti megközelítését.

Mi minősül személyes adatnak?

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek segítségével az adott személy közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Ide tartoznak többek között az alábbiak: név, fénykép, e-mail-cím, banki adatok, a közösségi hálózatokon megosztott posztok, egészségügyi adatok, számítógép IP-címe.

Milyen büntetést von maga után a nem-megfelelőség?

A GDPR megsértéséért a szervezetek akár az éves világpiaci forgalmuk 4%-át kitevő összeggel vagy 20 millió euró bírsággal sújthatók1. Fontos megjegyezni, hogy a rendelkezések vonatkoznak mind az adatkezelőkre, mind az adatfeldolgozókra, ami azt jelenti, hogy a „felhők” sem kivételek a GDPR hatálya alól.

Miért érinti ez az Epsont?

A nyomtatókat, a multifunkciós készülékeket (MFD) és a szkennereket egy átfogó információbiztonsági rendszer részeként kell értelmezni. Ez azt jelenti, hogy a rendszer minden esetben, ahol lehetséges, titkosítja az adatokat, a nyomtatási feladatokhoz csak az engedélyezett felhasználók férhetnek hozzá, és az eszközök rosszindulatú szoftverek (malware) elleni védelme biztosított.

A biztonság az Epson megközelítésében

Az Epsonnál folyamatosan fejlesztjük eszközeink funkcionális hálózati funkcióit, hogy még inkább felhasználóbarát eszközöket nyújthassunk, amelyek az információközpontú társadalom fejlődésével lépést tartanak. Gyártási eljárásaink végrehajtásakor a termék teljes életciklusa során a biztonságot tartjuk szem előtt a tervezéstől egészen addig, amíg az ügyfél befejezi a termék használatát.

Tudjuk, hogy oda kell figyelni a számítógépek és a szerverek biztonságára egyaránt, különösen hálózathoz történő csatlakozás és hálózatban történő használat esetén. Az Epsonnál a következőképpen közelítjük meg a biztonság kérdését annak érdekében, hogy ügyfeleink biztonságosan és könnyedén használhassák termékeinket.

1.

A termékbiztonság nálunk a termékminőség alapját képezi.

2.

A biztonságról folyamatos tájékoztatást, ismereteket nyújtunk ügyfeleink számára.

3.

Folyamatosan dolgozunk a sebezhetőségek elleni védelemért.

A legfontosabb biztonsági funkciók az Epson nyomtatókon és multifunkciós készülékeken (MFD)

PIN-kódos nyomtatás

Korlátozza a hozzáférést a nyomtatott bizalmas információhoz a WorkForce Pro nyomtatóinkon található PIN-kód funkció használatával. Hogy még inkább biztonságban tudhassa adatait, a nyomtatók a legutóbbi biztonsági és titkosítási – így az IPSEC és IEEE802.1x – protokollokat is támogatják.

Biztonságos / titkosított kommunikáció

Az IP-szűrés funkcióval szűrhet azokra az IP-címekre, szolgáltatástípusokra, átviteli és a továbbítási portszámokra stb., amelyek hozzáférnek az Epson eszközökhöz. Az IPSec funkcióval minden hálózati kommunikáció titkosítása lehetséges. A szűrők kombinációjától függően beállíthatja, hogy elfogadja vagy letiltja az adott ügyfél adatait, és hogy bizonyos típusú adatokat elfogad vagy letilt.

Címjegyzék védelme

Amikor tömeges szerkesztést végez a multifunkciós nyomtató címjegyzékében, rendszergazdai jelszó megadásával megakadályozhatja a címadatok kiszolgáltatását és engedély nélküli kezelését. Továbbá, mivel több címjegyzék egy titkosított fájlként menthető, a multifunkciós nyomtató cseréje esetén vagy biztonsági mentés végzésekor megakadályozhatja a személyes adatok – például fax számok és e-mail-címek – kiszolgáltatását.

A többfunkciós nyomtató (MFP) cseréje esetén

Nyomtató áthelyezése vagy cseréje esetén minden beállítást visszaállíthat a gyári alapértelmezett értékre (inicializálás), hogy megakadályozza a bizalmas adatok kiszolgáltatását.

Az Epson szkennerek és multifunkciós készülékek főbb biztonsági funkciói

Biztonságos dokumentumfeldolgozás és hatékony adatkezelés

A rendszergazdák egyetlen helyről kezelhetik a különböző feladatokat a szkennelési munkaprofiloktól a felhasználói hozzáférési jogosultságokig. Az IT-rendszergazdák többféle módon szabályozhatják a hozzáférési jogosultságokat, többek között az alábbi eszközökkel: felhasználói azonosító és jelszó, LDAP Active Directory, ID kártyás bejelentkezés, valamint PIN-kód.

Az eszközön

A rendszergazdák távolról zárolhatják a képernyőket az illetéktelen profilmódosítások megakadályozása érdekében. A vállalat épületén belül minden felhasználó a munkájához szükséges profilokhoz férhet hozzá.

PDF-védelem

Fájlszintű dokumentumkorlátozást adhat a beolvasott PDF-fájlokhoz jelszavas védelemmel, amely védelmet nyújt a fájl jogosulatlan megnyitásával szemben.

Tulajdonvédelem

Korlátozhatja a dokumentum címzettjeinek tevékenységét és lehetőségeit a szerkesztési és nyomtatási funkciók korlátozásával.

PDF/A

PDF/A-1 vagy ISO19005-1 szabványoknak megfelelő PDF-fájlokat hozhat létre.

Biztonságos szkennelés

Adatokat szkennelhet jelszóval védett PDF-fájlokba. Így megakadályozhatja, hogy harmadik felek engedély nélkül tekinthessenek meg dokumentumokat.

A főbb biztonsági funkciók szoftveres megoldások révén érhetők el

A multifunkciós készülékekhez és szkennerekhez történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása

Tegye lehetővé a felhasználók és hozzáférési profiljaik automatikus hitelesítését és azonosítását. Felügyelheti és nyomon követheti, mit tehetnek és nem tehetnek meg az egyes felhasználók egy eszközön, megvédheti az értékes üzleti adatokat az üzleti folyamatok során. Továbbá lehetősége nyílik a megfelelőség javítására a többfunkciós nyomtatókhoz és az előre meghatározott engedélyezett funkciókhoz való védett hozzáféréssel. Ez jelentősen csökkenti a többfunkciós nyomtatókról történő adatszivárgás lehetőségét.

Szkennelés saját magamnak

Bár a dokumentumok e-mailen történő elküldése hatékony és kényelmes módja azok megosztásának, a gyakorlatban ez a megoldás kockázatokkal jár. Ha érzékeny információkat (például bankszámlaadatok vagy születési dátumok) tartalmazó dokumentumokat véletlenül rossz személynek küldenek el e-mailben, az súlyos következményeket vonhat maga után. Az engedélyezett felhasználók a dokumentumok beszkennelése után elküldhetik azokat egy előre beállított e-mail-címre, hogy elkerüljék a beolvasott, bizalmas adatokat tartalmazó és szabályozott dokumentumok nem megfelelő címzetthez történő elküldését.

Fájlmentési helyek felügyelete

Az előre meghatározott munkafolyamatok, fax számok és e-mail-címek biztosítják, hogy a dokumentumok a megfelelő címre jussanak el. Az Epson segítséget nyújt szervezete számára, hogy elkerülje a beolvasott dokumentumok félreirányítását, és csökkentse a hibák számát előre meghatározott adatrögzítési folyamatok segítségével.

Automatizált üzleti folyamatok

A szabályokon alapuló dokumentumokat felismerő megoldások lehetővé teszik, hogy a beolvasott dokumentumokat automatikusan a megfelelő csapatok kapják meg. A fejlett adatszerzési eszközök, például a karakter- és jelfelismerés, a vonalkód- és adatbázis-keresés, lehetővé teszik a fontos tartalmak pontos ellenőrzését és azok üzleti alkalmazásokhoz való eljutását, így csökkentik a párhuzamos munkavégzést, és minimalizálják a manuális beavatkozást.

Annak megakadályozása, hogy az alkalmazottak jogosulatlanul dokumentumot vehessenek ki a készülékből

A biztonságos nyomtatás minden megosztott eszköz használatát maximálisan kiaknázza, ugyanakkor a bizalmas dokumentumok mindig jó kezekbe kerülnek. A dokumentumok tulajdonosa azok elküldésekor biztos lehet abban, hogy a bizalmas vagy érzékeny adatok biztonságban vannak, nem maradnak a nyomtatóban, és kizárólag a címzett láthatja őket.

Dokumentumkezelő rendszerek

A tájékoztató tartalma:
  • Bevezetés
  • A dokumentumkezelő rendszerek (Document Management System – DMS) funkcióinak bemutatása
  • Amit figyelembe kell venni DMS telepítésekor
  • A három lépcsős DMS integrációs terv
  • Miért lényegesek a szkennerek a DMS-ek számára?
  • Az Epson vállalatról
TÁJÉKOZTATÓ

Kapcsolat

Az Epson megoldásaival kapcsolatos további információért egyszerűen töltse ki adataival az alábbi űrlapot, és egy Epson-képviselő fel fogja venni Önnel a kapcsolatot.

A csillaggal „*” jelölt mezők kitöltése kötelező

Kérjük, töltse ki ezt a mezőt
Kérjük, töltse ki ezt a mezőt
Kérjük, töltse ki ezt a mezőt
Kérjük, töltse ki ezt a mezőt
Kérjük, töltse ki ezt a mezőt
Szeretnék további információt kapni e-mailben az Epson termékeiről, promócióiról, ajánlatairól és rendezvényeiről.

  1. A legmagasabb összegű bírság, amelyet a legsúlyosabb jogsértések esetén rónak ki, pl. az adott személy / vállalat nem rendelkezik az ügyféltől az adatfeldolgozásra vonatkozó hozzájárulással vagy a beépített adatvédelem (Privacy by Design) elvét alapjaiban sérti meg. A bírságok megállapításakor többszintű megközelítést alkalmaznak, pl. egy céget 2% bírsággal sújtanak, ha nyilvántartása nem megfelelő, nem tájékoztatja a felügyeleti hatóságot és az adatalanyt a jogsértésről, vagy nem végez hatásvizsgálatot.