Technológiai tudatosság Európában: Eleget tudunk a jövőnket alakító technológiáról?

Az európai munkaerő alulképzett a jövőjüket alakító, feltörekvő technológiával kapcsolatban: kérdés,nagyobb tudással félelem vagy optimizmus ébred az emberekben?

Technológiai tudatosság Európában: Eleget tudunk a jövőnket alakító technológiáról?

A modern technológia fejlesztései villámsebességgel jelennek meg. Az új lehetőségek és forradalmi technológiák megjelenése mégis a technológiaival kapcsolatos elképzelések kiüresedéséhez vezethet.

Nem egyszerűen csak a fogyasztók szenvednek a technológiai fejlődés szökőárjától. A technológia már a modern munkahely alapvető része, a korszerű nyomtatóktól kezdve a szuper számítógépekig, amelyek már zsebünkben is elférnek. Ennyi technológiai fejlesztés megjelenésével a tudatosság is képes lépést tartani?

A technológiai tudatosság megértése

Az Epson friss kutatása során, amelyben 17 globális iparági szakértő véleményét kérdezték meg, valamint több mint 7000 európai üzleti vezetőt és alkalmazottat, felfedeztük a technológia hatását a jövő munkahelyén. Kutatásainkból egyértelműen látszik, hogy az átalakulás sebessége kihívásokkal teli kérdéseket vet fel.

Kutatásunk ijesztő hiányosságot leplezett le a kulcsfontosságú technológiákkal kapcsolatos tudatosság területén, az európai munkahelyek körében. A megkérdezetteknek csupán 60%-a hallott már a hordozható technológiákról, vagyis 10-ből 4 európai munkavállaló nem ismeri az olyan alapvető technológiákat, amelyek a jövőbeni munkahelyekre jelentős hatást gyakorolnak.

A probléma ennél is lényegesebb egyéb kulcsfontosságú technológiák területén, amelyek esetén a tudatosság jelentősen elmarad a hordozható technológiánál megfigyelt szinttől. Az európai munkavállalóknak csupán 37%-a ismeri az olyan technológiákat, mint a bionyomtatás vagy a „cobotics” (robotokkal közösen végzett munka). A megkérdezettek az általános technológiai trendek tudatosságának hiányát is feltárták, csupán 51%-uk ismeri a vegyes oktatási módszert (online és offline eszközök kevert alkalmazása az oktatásban), és csak 35%-uk ismeri az egységes csatornás kereskedelmet (az értékesítés többcsatornás megközelítése, amely állandó online és offline tapasztalatszerzést kínál).

A tudatosság növekedése biztonságot nyújt

A tudatossági szintek kihívást jelentenek az alkalmazás számára, de vajon az oktatás növeli az érdeklődést? Kutatásunk részeként számos új technológiát mutattunk be az európai munkavállalóknak, és azt vettük észre, hogy a megértés sokkal pozitívabb szemléletmódot teremt. Minden egyes technológia potenciális integrációja a munkahelyeken sokkal több optimizmust eredményezett.

Továbbra is a hordozhatóság kapta a legtöbb pozitív választ, a munkavállalók 65%-a találta ezt a technológiát megnyerőnek, az organikus- és bionyomtatás, valamint a cobotics technológiákat rendre 58% és 57% értékelte pozitívnak.

Ezeket a technológiákat említve mégis a 3D nyomtatás volt a legérdekesebb a munkavállalók között, hiszen 66%-uk értékelte pozitívan. Tekintettel a 3D nyomtatás mélyreható hatására az egész iparban, de különösen a gyártás és a kereskedelem területen, jelentősen megnyugtató, hogy a munkavállalók egyaránt készen állnak a technológia potenciális hatásának felismerésére, amikor felismerik jellemzőiket és képességüket.

Elköteleződés a növekvő tudatosság iránt

Az oktatás területének technológiai fejlesztései nyújtják a másik lehetséges útvonalat a tudatosságbeli hiányosságok áthidalásához, és szintén pozitívan fogadják a munkavállalók, hiszen 68%-uk pozitívan nyilatkozott a vegyes tanulásról, 65%-uk a közös oktatásról, 66%-uk pedig semmi pozitívat nem mondott a meta tanulásról.

Míg arra törekszünk, hogy a technológia előnyeit megvalósítsuk az iparágban, ugyanolyan keményen kell dolgoznunk azon lehetőségek maximalizálásáért, amelyek módunkban állnak. A szervezetek szerepe kulcsfontosságú lesz ebből a szempontból. Jelenleg az alkalmazottaknak csupán 14%-a tartja szervezetét „kitűnőnek” az új technológiai fejlesztések nyomon követésében. Ha a szervezetek nem törekednek a változó technológiai vidék megértésére, nehéz elképzelni, hogy hogyan fognak a munkavállalók lépést tartani a tudatossággal.

Végül, a technológia nem lehet sikeres önmagában, csakis a technológia által nyújtott lehetőségek sikeres végrehajtása által. Ha szeretnénk hasznot húzni a munkahelyi technológia forradalmából, első lépésként növelnünk kell a tudatosságot az iparágban.

Szeretne többet megtudni?

Az összes információt tartalmazó teljes jelentést innen töltheti le