Komoly döntések előtt áll az európai üzlet, ha a technológiához való hozzáállásról van szó

A globális iparági szakértők, vállalatvezetők és alkalmazottak ötletei kiemelik a készenlétben, megértésben és az éleslátásban felmerülő hiányosságokat egy technológiailag fejlett jövőért

Komoly döntések előtt áll az európai üzlet, ha a technológiához való hozzáállásról van szó

A következő években iparaink és munkahelyeink drámai átalakuláson fognak keresztülmenni, átalakítva a vállalatok szervezésének és az emberek munkavégzésének módját. A gyártástól és kereskedelemtől kezdve az oktatásig és egészségügyig kritikus döntéseket kell meghozni annak érdekében, hogy megnyissuk a jövőt a lehetőségek előtt. Az oktatás és képzés módja, az ipar szabályozása és a vállalatok versenyképességének biztosítása, valamint a társadalom kiszolgálása is hatalmas vita tárgya.

Az Epson nemrégiben ebben a szellemben kezdett el egy kutatást azzal a céllal, hogy megértse nem csak a munkahelyi technológiák elvárt, főbb tendenciáit, valamint azt, ahogyan átalakítják az ipart és a munkát, hanem az emberek hajlandóságát is az ezen technológiákkal és módosításokkal való együttműködésre. A maga nemében első kutatás 17 globális iparági szakértő ötletének elfogadását vizsgálta, több mint 7000 vállalatvezetővel és alkalmazottal, az öt legnagyobb európai gazdaságban. A kutatások azt mutatják, hogy néhány nehéz döntés áll az egyének, alkalmazottak és döntéshozók előtt a technológia kihasználásával kapcsolatban. Ezek a döntések, amelyek jó hatással lehetnek az egyéni foglalkoztatottságra, a közös teljesítményre, és a nemzetközi versenyképességre, vegyes fogadtatásban részesültek a különböző iparágbeli és gazdaságbeli technológiában rejlő lehetséges előnyöknek (és észlelt fenyegetéseknek) köszönhetően.

A különféle iparágak, beleértve az egészségügyet, oktatást, kereskedelmet és gyártást, európai munkaerejének több mint fele (57%) hisz abban, hogy az ipari és szervezeti modelleket megzavarhatja a technológia a következő tíz évben, 6%-uk pedig egyetért azzal, hogy egyéni szerepkörük már nem fog létezni. A jelenlegi modelleken alapulva ez a kalkuláció azt jósolja, hogy az alkalmazottak száma a jelenlegi 64%-ra csökkenhet, amely kevesebb a tíz évvel ezelőttinél 1. Ennek ellenére, amikor bemutatásra került, hogy a technológiai hogyan alakíthatja át munkahelyeiket, 72%-uk pozitív véleményt fejezett ki a jövővel kapcsolatban, a megkérdezettek 65%-a pedig hajlandó lenne átképezni magát az új szerepkörökre.

Ez az optimizmus azonban hiábavaló lehet, ha maguk a szervezetek nem próbálják maximalizálni az új technológia által kínált lehetőségeket. Az alkalmazottak csupán 14%-a gondolja úgy, hogy szervezetük „kitűnő” az új technológiai fejlesztések nyomon követésében, és kevesebb mint harmaduk (28%) gondolja úgy, hogy a szervezet különösen jó az új technológiák bevezetésében, a kérdés tehát az, hogy kinek a felelőssége az új technológiák bevezetésének irányítása, valamint a az új technológia használatának fennmaradása.

Amiben azonban nincs vita, hogy a „munka világa”, ahogyan ma ismerjük át fog alakulni. Az fogja eldönteni, hogy melyikünk lesz sikeres, és melyikünk nem, ahogyan egyénenként, szervezetként és nemzetként alkalmazkodunk ehhez, és fejlődünk.

Bejegyzések sorozatán keresztül fogjuk megosztani a kutatással kapcsolatos információkat, valamint megvitatni a szervezeti készenlétben és egyéni tudatosságban lévő jelentős hiányosságokat a technológia előnyeit illetően. Megvizsgáljuk a felelősséget is, valamint a jövőre való felkészülés legjobb módját is. Bár a technológia masszív változást képes előidézni, emberi irányítás áll mögötte egy jobb társadalom létrehozása érdekében. A technológia csak az eszköz ennek a fejlesztésnek az eléréséhez, nem pedig a cél maga. Az azonban egyértelmű, hogy komoly döntések állnak az európai üzlet előtt, ha technológiai kapcsolatokról van szó.

 

Szeretne többet megtudni?

Az összes információt tartalmazó teljes jelentést innen töltheti le